Mine kerneværdier

 Robert Nielsen på Facebook.

Derfor kæmper jeg for tryghed i hverdagen

Som Socialdemokrat er jeg fast i min overbevisning om at fremtiden kan blive lysere for alle, hvis vi samarbejder og priotere rigtig, ikke er bange for at træffe de beslutninger der kan løse de aktuelle samfundsproblemer.

Som beboerdemokrat i gennem mange år ved jeg vor vigtig det er at kunne føle sig tryg i sit boligområde, her har 

beboerdemokratiet en vigtig opgave, nærdemokrati skal ikke kun være et flot ord, men tages alvorligt.

For at vi alle skal trives i vores nærområde forudsætter det et bredt udbud af fritids tilbud, herhar idrætten en særlig opgave at løse, det vil kræve flere og bedre facilliteter.

 

Derfor stiller jeg op til kommunalvalget 2013

København står overfor en kæmpe udfordring på boligområdet, samtidigt med at et stigende antal familier ønsker at bo i byen stiger behovet for boliger markant, da antallet af familier der lever under OECDs fattigdomsgrænse stiger, skal der til stadighed tænkes i nye alternative byggeformer.

København står overfor en kæmpe opgave på boligområdet, vi bliver ca. 1000 flere mennesker i byen hver måned. Vi skal derfor bygge flere boliger der er til at betale for almindelige mennesker. Samtidigt lever hvert 10. barn i en fattig familie, iflg. OECDs fattigdomsgrænse, det stiller yderlige krav til den almene sektors huslejeudvikling.