Mine kerneværdier

 Robert Nielsen på Facebook.

Tryghed i hverdagen

Som beboerdemokrat i gennem mange år, ved jeg hvor stor betydning det har at føle sig tryg i sit boligområde og at alle har krav på at blive respekteret som menneske og borger i det samfund man er en del af, her har især beboerdemokratiet en vigtig opgave, nemlig


at tage beboerne med på råd når der skal tages beslutninger i ens boligområde. 

Nærdemokrati skal ikke blot være et flot ord men skal tages alvorligt af alle med interesse i et samfund hvor alle mennesker kan føle sig trygge og leve det gode liv.