Mine kerneværdier

 Robert Nielsen på Facebook.

Idræt og integration

For at vi alle skal trives i vores lokalområde så forudsætter det er der er et varieret udbud af fritids og kultur tilbud og her kan der gøres meget mere end i dag.


Det vil kræve, at vi investere i faciliteter indenfor både de kulturelle men ikke mindst de idrætslige faciliteter som sammen med de frivillige ude i foreningerne kan styrke sammenhængskraften i lokalområdet.